Voorwaarden Bopita

(Lion International B.V. Nederland)

Garantie

Bopita is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Op uw aankoop is daarom de garantieregeling zoals vermeld in de CBW-voorwaarden van toepassing. De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de webshopaankoop.

Garantievoorwaarden Bopita

Bij Bopita krijg je 5 jaar garantie op fabricagefouten. Garantie zegt iets over de kwaliteit van het product. Met de garantie laten we zien dat we achter onze producten staan ten aanzien van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Bovendien zegt het iets over de service die we bieden, wanneer er onverhoopt toch iets mis mocht zijn met een product. Het enige dat we vragen, is dat je de kassa/ orderbon bewaart, de onderhoudsadviezen opvolgt en dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het product te inspecteren. Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van Bopita is het van belang dat je van het volgende op de hoogte bent:

Garantievoorwaarden

 1. Bopita garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.
 2. De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de orderbon of factuur.
 3. Bopita behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel.
 4. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.
 5. De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.
 6. Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van hout.
 7. Buiten de garantie valt kleurverschil en modelveranderingen bij na- of bijbestellingen.
 8. Geen recht op garantie bestaat, als het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bopita enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.
 9. Buiten de garantie vallen transportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking.
 10. Showmodellen en artikelen B-keus vallen niet onder de garantie Inspectie en reclamaties.
 11. De klant is verplicht binnen redelijke tijd na ontvangst, binnen 3 werkdagen na ontvangst, de bij Bopita aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken schriftelijk te zijn ingediend.
 12. Wanneer je van de garantie gebruik wilt maken, kun je een mail sturen naar Bopita: service@bopita.com. De garantiebepalingen en koopprijzen die op het moment van aankoop gelden, worden bij verrekening gehanteerd.
 13. Als de klant een beroep doet op een door Bopita gegeven garantie, dient de klant Bopita gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken. Daar waar nodig zullen wij eventueel aanvullende informatie opvragen (bijv. foto's). Als de klacht gegrond is, zullen wij een passende oplossing aandragen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Indien nodig zorgt Bopita voor een snelle vervanging van het product, of indien door Bopita terecht bevonden, een terugbetaling van de kosten.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang als eerste alle nieuwtjes!