Privacy Policy Paradisio

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Paradisio respecteert uw privacy
Artikel 2 - Sites en vennootschappen waarvoor deze privacy policy geldt
Artikel 3 - Type informatie dat wordt verzameld
Artikel 4 - Privacy van minderjarigen
Artikel 5 - De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
Artikel 6 - Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
Artikel 7 - Uw keuzes
Artikel 8 - Uw voorkeuren voor privacy en opt-out
Artikel 9 - Uw gegevens en derden
Artikel 10 - Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
Artikel 11 - Uw gegevens beveiligen
Artikel 12 - Wijzigingen in deze verklaring
Artikel 13 - Contact opnemen met ons


Artikel 1 - Paradisio respecteert uw privacy

Paradisio en de dochterondernemingen van Paradisio respecteren uw privacy en stellen alles in het werk deze te beschermen. Paradisio publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens on line worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt. Onze websites zijn zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Paradisio op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via onze startpagina en via een koppeling onder aan elke artikelpagina van Paradisio.


Artikel 2 - Sites en vennootschappen waarvoor deze privacy policy geldt

2.1
Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan www.paradisio-online.be (STABE N.V.) eigenaar is en voor onze 100%-dochterondernemingen (PARADISIO-websites).
2.2
De Paradisio-websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Paradisio. Paradisio heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Paradisio. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Paradisio. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Artikel 3 - Type informatie dat wordt verzameld

3.1
Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.
 • Persoonsgegevens
  Dit zijn de gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. Paradisio gebruikt persoonsgegevens om uw behoeften en interesses in kaart te brengen zodat wij u een betere service kunnen verlenen. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als klant van Paradisio. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Paradisio verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen.

  Op bepaalde Paradisio-websites kunt u producten of diensten bestellen, informatie opvragen, u abonneren op marketing, uzelf of uw Paradisio-producten registreren of solliciteren naar een baan bij Paradisio. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-id's en wachtwoorden, factuur- en transactiegegevens, creditcardgegevens, voorkeuren om contact met u op te nemen, uw opleiding en arbeidsverleden en gegevens over interesse in een baan.

  We kunnen u ook vragen om informatie met betrekking tot uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en diensten. We gebruiken deze informatie om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze producten en diensten te verbeteren. Deze extra informatie is optioneel.

 • Niet-persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Paradisio verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Paradisio gebruiken.

  Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld bezochte pagina's op de Paradisio-websites, unieke URL's die zijn bezocht binnen Paradisio-online.be, browsertype en IP-adres. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. Webpagina's van Paradisio-online.be maken soms gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening. Paradisio plaatst ook advertenties op websites van derden die mogelijk gebruikmaken van cookies.

Artikel 4 - Privacy van minderjarigen

4.1
Paradisio stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. We raden ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten en belangstelling van hun kinderen. Paradisio verzamelt niet bewust gegevens van kinderen en heeft deze leeftijdsgroep niet als doelgroep van zijn websites.

Artikel 5 - De manier waarop uw gegevens worden gebruikt

5.1
Paradisio gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen en bepaalde Paradisio-websites op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van Paradisio. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie. Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden door onze financiële partners of door Paradisio zelf en worden niet langer bewaard dan nodig om de diensten te verlenen, tenzij u ons vraagt uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u Paradisio verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, call-centers of openbare evenementen zoals beurzen of seminaries.

Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van Paradisio-websites. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

Artikel 6 - Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt

6.1
Paradisio verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Paradisio deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. Paradisio maakt klantgegevens beschikbaar voor alle business entiteiten waarvan Paradisio eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken.

Paradisio sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten. Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens Paradisio ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor Paradisio. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. Paradisio geeft geen persoonsgegevens vrij aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

Paradisio of aan Paradisio gerelateerde entiteiten kunnen fuseren of worden overgenomen door een andere business entiteit, of enkele of alle van hun respectieve activa kunnen worden aangekocht. Als een dergelijke combinatie van overnames zich voordoet, zal Paradisio al het mogelijke in het werk stellen om u te berichten wanneer de entiteit waarmee wordt gefuseerd of die Paradisio overneemt, enkele of al uw persoonsgegevens ter beschikking krijgt om u van dienst te zijn.

Artikel 7 - Uw keuzes

7.1
Paradisio geeft u de keuze of u een verscheidenheid aan informatie wilt ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze producten en diensten. U kunt zich via de nieuwsbrief abonneren op bepaalde informatie over specifieke producten en diensten en op algemene informatie van Paradisio. Algemene informatie van Paradisio is bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om mee te doen aan marktonderzoek. Wij bieden u een keus met betrekking tot de bezorging van algemene Paradisio-informatie via de post, e-mail of per telefoon. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw wensen. Deze optie geldt niet voor berichten die bedoeld zijn voor de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid of updates van drivers.

Artikel 8 - Uw voorkeuren voor privacy en opt-out

8.1
 • Diensten waarop u zich niet hoeft te abonneren.
  Paradisio gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. Voorbeelden van ander gebruik zijn bijvoorbeeld het versturen van informatie over speciale aanbiedingen of productinformatie. U kunt er echter voor kiezen deze informatie waarvoor u zich niet hoeft te abonneren, te ontvangen.
 • Abonnementsdiensten
  Als u geen informatie meer wilt ontvangen die u expliciet hebt aangevraagd (zoals nieuwsbrieven per e-mail, softwareupdates, en dergelijke), gebruikt u een van de volgende methoden:
  • Selecteer de e-mailkoppeling uitschrijven op onze nieuwsbrief of volg de instructies om op te zeggen die deel uitmaken van alle berichten waarop u zich hebt geabonneerd.
   Ga terug naar de webpagina('s) waar u uw voorkeuren hebt opgegeven en volg de instructies voor het opzeggen hiervan
  • Schrijf naar Paradisio vermeld uw naam, e-mailadres en postadres en alle relevante informatie over uw abonnementen en registraties bij Paradisio.

Artikel 9 - Uw gegevens en derden

9.1
Bepaalde diensten van Paradisio zijn gekoppeld aan diensten van ongerelateerde andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verstrekken aan zowel Paradisio als het andere bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid om softwareproducten van diverse fabrikanten te registreren via een Paradisio-webpagina, de mogelijkheid om informatie van marketing- of oplossingspartners van Paradisio aan te vragen, of om afhandeling van bestellingen mogelijk te maken. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze andere bedrijven tenzij u dit aangeeft.

Artikel 10 - Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens

10.1
Paradisio streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u on line toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van Paradisio zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id's.

De handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

Artikel 11 - Uw gegevens beveiligen

11.1
Paradisio stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Paradisio beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

De betalingen voor onze site gebeuren via een profesionele externe betalingssite (Ogone). Dit om u meer zekerheid te geven over de beveiliging van uw persoons en creditkaart gegevens.
11.2
In geen geval kan Paradisio aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
11.3
Paradisio houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Paradisio niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Paradisio. Paradisio is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Paradisio raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

Artikel 12 - Wijzigingen in deze verklaring

12.1
Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Paradisio, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we on line verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt Paradisio hiervan melding bij klanten die het betreft.

Artikel 13 - Contact opnemen met ons

13.1
Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar Paradisio.

In België kunt u voor verdere informatie eveneens contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacy.fgov.be).

INFO:
Een URL (Uniform Resource Locator) is het algemene adres van documenten en andere bronnen op het World Wide Web.

Een IP-adres is een id van een computer of apparaat op een TCP/IP-netwerk (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), zoals het World Wide Web. Netwerken maken gebruik van het TCP/IP-protocol om informatie te routeren op basis van het IP-adres van de bestemming. Met andere woorden, een IP-adres is een getal dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u surft op het web. Aan de hand van dit getal kunnen webservers uw computer vinden en herkennen. Computers hebben een IP-adres nodig zodat gebruikers kunnen communiceren, rondbladeren en winkelen op internet.