Algemene Voorwaarden Paradisio Online Webshop

Laatste aanpassing: 7 november 2019

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de webshopeigenaar en van de verkoper
Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden
Artikel 3 - De bestelling
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - Prijzen
Artikel 6 - Productinformatie
Artikel 7 - Beschikbaarheid
Artikel 8 - Betalen
Artikel 9 - Taksen
Artikel 10 - Garantie
Artikel 11 - Levering
Artikel 12 - Verzending
Artikel 13 - Overmacht
Artikel 14 - Intellectuele eigendom
Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen
Artikel 16 - Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 17 - Klantenkaart
Artikel 18 - Geboortelijsten


Artikel 1 - Identiteit van de webshopeigenaar en van de verkoper

De webshop www.paradisio-online.be is eigendom en valt onder de verantwoordelijkheid van:

Stabe nv
Steenweg op Aalst 85
9308 Hofstade

E-mail: info@paradisio-online.be
Tel.: 053/72 91 91
Ondernemingsnummer: BE 0463.586.556

Voor elke verkoop van artikels geleverd door een der onderstaande filialen, zijn de respectievelijke maatschappelijke zetels:


Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden

2.1
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle documenten opgemaakt tussen iedereen (hierna genoemd "de Klant") die een transactie onder welke vorm dan ook aangaat met de webshop of één van de filialen van Paradisio (hierna genoemd "Paradisio").
2.2
Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaandelijke, door Paradisio gehandtekende, expliciete en schriftelijke wijziging.
2.3
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Als de klant geen 18 is, is de toestemming van de ouders of wettelijke voogd vereist. Als Paradisio merkt dat er een bestelling werd geplaatst door een minderjarige, kan Paradisio deze bestelling weigeren.
2.4
Om een account aan te maken, moet de klant minstens 13 jaar oud zijn. Het aanmaken van een account via het formulier op de website heeft om deze reden een extra check waar de klant dient te bevestigen 13 jaar of ouder te zijn.
2.5
De klant verklaart zich akkoord met het feit dat, bij validatie van de bestelling, de algemene verkoopsvoorwaarden, na deze gelezen en expliciet goedgekeurd te hebben, zonder voorbehoud accepteert.
2.6
Als de klant online bestelt, krijgt de klant samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat de klant kan opslaan en afdrukken. Paradisio raadt overigens aan om dit altijd te doen.
2.7
Als naast de algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, is de meest voordelige voorwaarde voor de klant van toepassing bij een online aankoop.

Artikel 3 - De bestelling

3.1
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
3.2
Bij Paradisio artikels bestellen kan op drie manieren:
 • Om een product online aan te kopen, voegt de klant het product toe aan zijn winkelkar. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest de klant de leveringswijze en betaling en eventuele klantenkaartgegevens. Daarna klikt de klant op de knop 'Totaal berekenen' om een laatste overzicht te krijgen van het totaalbedrag van zijn bestelling inclusief transportkosten. Als laatste stap aanvaard de klant Paradisio's algemene voorwaarden en klikt de klant op de knop 'Bestelling betalen' met als bijschrift "bestelling met betalingsverplichting". Eens de betaling aanvaard werd is de aankoop definitief. Na de bestelling krijgt de klant van Paradisio een mailtje ter bevestiging. Online aankopen bij Paradisio is makkelijk, veilig en kan 24u/24u!  
 • De klant selecteert de artikelen online en plaatst ze op zijn verlanglijstje. Met een afdruk van dit lijstje kan de klant langskomen in de winkel het dichtst bij hem in de buurt. De artikelen die Paradisio niet in stock heeft, worden voor de klant bij onze leveranciers besteld.  
 • Weet de klant al welke artikelen hij nodig heeft? Dan kan de klant contact opnemen via e-mail. Paradisio helpt de klant graag verder met zijn bestelling.
3.3
De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen Paradisio en de klant is definitief zodra Paradisio de bestelling bevestigt per mail en zodra Paradisio voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft. Indien de uitgever van de kaart van de klant weigert om in te stemmen met de betaling aan Paradisio, kan Paradisio niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
3.4
Het is mogelijk grote bestellingen te plaatsen bij Paradisio. Wel moet gezegd worden dat de voorraden hier niet altijd op voorzien zijn. De klant zal dus meestal rekening moeten houden met een wachttijd. De klant wordt hier uiteraard steeds duidelijk over geïnformeerd.
3.5
Aangezien Paradisio de klant steeds de allerlaagste prijzen tracht aan te bieden, wordt er bij grotere volumes in principe niet afgeweken van de vermelde prijzen. De klant kan de prijs uiteraard altijd navragen via e-mail op info@paradisio-online.be.
3.6
Een geplaatste bestelling is ongeldig als Paradisio de vaste woon- of verblijfplaats van de klant niet kan vaststellen. Indien Paradisio dit nodig acht, is Paradisio gemachtigd bij de klant de nodige gegevens op te vragen.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1
Als de klant goederen bij Paradisio online koopt, heeft de klant gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat de klant de goederen niet wil houden. De klant kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De kosten hiervoor betaalt de klant zelf. Binnen de 14 dagen nadat Paradisio de bestelling teruggekregen heeft, betaalt Paradisio de klant de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving.
4.2
Vermits er tijdens transporten al eens iets kan gebeuren raadt Paradisio de klant ten stelligste aan om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend geruild worden in de oorspronkelijke verpakking, zonder dat de verzegeling (seal) verbroken is.
4.3
De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor de rekening van de klant. Paradisio zal aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post of per koerierbedrijf kunnen worden teruggezonden zal Paradisio deze bij de klant komen afhalen en zal de klant hiervoor geen kosten worden aangerekend.
4.4
Paradisio mag wachten met terugbetaling tot Paradisio de goederen heeft teruggekregen of tot de klant aangetoond heeft dat de klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
4.5
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht Paradisio dat de klant zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als de klant de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag de klant ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als de klant de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
4.6
De klant kan het retourpakket retourneren via de post, een koerier, een afhaalpunt van de koerier of in één van de winkels terugbrengen.
4.7
Om het herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan de klant de retour aanmelden via www.paradisio-online.be/retour. Paradisio zal de klant per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
4.8
Indien de klant niet over herroepingsrecht beschikt, zal dit door Paradisio duidelijk in het aanbod althans voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
4.9
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door Paradisio tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • die snel kunnen bederven of verouderen
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Paradisio geen invloed heeft
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken
Ook geschenkcheques zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 - Prijzen

5.1
De op de site vermelde verkoopprijzen zijn aangegeven in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De klant komt dus nooit voor verrassingen te staan. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. De eventuele verzendkosten worden de klant aangerekend aan het einde van de bestelling.
5.2
Indien er zich voor bestelde artikels onvoorziene leveringsproblemen zouden stellen, zal Paradisio aan de klant mogelijke alternatieven voorstellen en heeft de klant ten allen tijde het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
5.3
De klant is de prijs verschuldigd die Paradisio in haar bevestiging heeft meegedeeld.
5.4
Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een verkeerde prijsopgave en/of andere evidente onjuistheden binden Paradisio op geen enkele manier en kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Paradisio worden gecorrigeerd.
5.5
Tijdens de periode die Paradisio in het aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 6 - Productinformatie

6.1
Paradisio beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat Paradisio de klant verkoopt. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de klant een goede beoordeling te laten maken.
6.2
Paradisio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden/fouten in de informatie die gegeven wordt bij de artikelen.
6.3
De foto's die bij de producten weergeven worden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Ze zijn niet contractueel en verplichten Paradisio op geen enkele manier. Daarnaast draagt Paradisio geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers.

Artikel 7 - Beschikbaarheid

7.1
Paradisio kan een bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door de klant besteld product niet op voorraad zou zijn bij de leverancier, verplicht Paradisio zich er toe de klant binnen 6 dagen na het doorgeven van de bestelling, of van zodra de informatie voor Paradisio beschikbaar is, hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aangeleverd kan worden.
7.2
Als binnen een bestelling een aantal producten niet beschikbaar zijn, dan zullen de beschikbare goederen alvast verzonden worden. Van zodra de resterende artikelen beschikbaar zijn, wordt de rest van de bestelling kostenloos opgestuurd. In geval van afhaling, kunnen de reeds beschikbare artikelen eerst opgehaald worden.
7.3
Daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in.
7.4
Net zoals bij promotionele acties geldt steeds het principe "op is op". Paradisio is niet verantwoordelijk voor een onvoorziene vroegtijdige uitputting van de voorraad.
7.5
Online reserveren is niet mogelijk. De klant kan echter wel langskomen in de winkel en er een reservatiebon laten opmaken. Gereserveerde artikelen worden maximum 6 maanden na het opmaken van de bon voor de klant gestockeerd in het magazijn (ongeacht wanneer deze geleverd worden). Voor grote stukken of omwille van plaatsgebrek in het magazijn van de betreffende winkel kan deze periode worden ingekort. Haalt de klant de artikelen niet af binnen deze termijn dan vervalt de reservatie. Om administratieve redenen kan het voorschot niet terugbetaald worden.

Artikel 8 - Betalen

8.1
De klant kan het verschuldigde bedrag betalen met:
 • Kredietkaart
  Betalen met kredietkaart op www.paradisio-online.be is veilig, snel en makkelijk. Paradisio aanvaardt Visa en Euro/MasterCard. Het online gebruik van een kredietkaart helpt Paradisio de behandeling en bevestiging van zijn bestelling te bespoedingen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt Paradisio alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie. Om fraude te voorkomen, accepteert Paradisio enkel kredietkaarten waarvan het facturatieadres gelijk is aan het afleveradres.
 • Bancontact
  Paradisio accepteert Bancontact/Mister Cash van alle Belgische banken. Het online gebruik van een bankkaart helpt Paradisio de behandeling en bevestiging van de bestelling te bespoedigen. Bij een geslaagde betaling wordt het verschuldigde bedrag onmiddellijk gedebiteerd van de rekening van de klant. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt Paradisio alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie.
 • Overschrijving – vooruitbetaling
  Kiest de klant voor de optie overschrijving – vooruitbetaling, dan maakt de klant het totaalbedrag van de bestelling over op de rekening van Paradisio. Deze gegevens worden de klant toegestuurd per e-mail. Van zodra Paradisio de betaling ontvangen heeft (en de gevraagde artikelen zijn op voorraad) verzendt Paradisio de bestelling.
  Opgelet! Vermits een overschrijving steeds enkele dagen in beslag neemt alvorens op onze rekening te verschijnen is dit betaalmiddel niet geschikt voor dringende afhalingen of verzendingen. U kan in dat geval beter online met uw kaart betalen.
 • Facturen
  Bedrijven en vrije beroepen hebben de mogelijkheid een factuur aan te vragen bij een online bestelling. Deze wordt samen met de bestelling opgestuurd of is beschikbaar wanneer de klant de artikelen afhaalt in één van de Paradisio winkels.
 • Geschenkcheques
  Geschenkcheques kunnen online aangekocht en betaald worden via betaalkaart of overschrijving. Een geschenkcheque kan niet terugbetaald noch ingeruild worden. De geschenkcheques die de klant aankoopt via onze website zijn enkel bruikbaar op onze website en in onze fysieke winkels. Een geschenkcheque kan slechts éénmalig gebruikt worden en kan niet herladen worden. Bij online aankoop dient het verschuldigde bedrag van de aangekochte goederen bij betaling met geschenkcheque de waarde van de geschenkcheque te overstijgen.
8.2
De klant geeft bij het plaatsen van de bestelling aan hoe de betaling zal gebeuren. Het totaalbedrag van de bestelling, alsook de methode van betalen, worden aan de klant bevestigd in de e-mail die verzonden wordt na het plaatsen van de bestelling.
8.3
Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en zo over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de klant geen speciale software nodig. De klant kan een veilige SSL-verbinding herkennen aan het "slotje" in de onderste statusbalk van de browser.
8.4
Op krediet kopen is niet mogelijk.
8.5
Heeft Paradisio de betaling na 21 dagen niet ontvangen, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Uiteraard krijgt de klant van Paradisio ruimschoots op tijd een betalingsherinnering.

Artikel 9 - Taksen

Hieronder informeert Paradisio de klant graag over de verschillende verplichte taksen. Al onze geafficheerde prijzen zijn inclusief taksen.

9.1
Auvibel is de collectie beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluids- en audiovisuele werken in België. Er wordt aan de klant een bijdrage gevraagd, afhankelijk van het opname-medium.
9.2
Bebat heeft tot doel alle types gebruikte accu's en batterijen te verzamelen om ze opnieuw een nuttige toepassing te geven. Daarom wordt er aan de klant een bijdrage gevraagd van €0,15 incl. BTW per batterij.
9.3
Recupel zorgt voor de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Bijgevolg betaalt de klant een recyclagebijdrage bij aankoop van een nieuw toestel.
 • Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is Paradisio toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage.

 • De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van de bestelbon of factuur wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.

 • Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan Paradisio de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.
9.4
Reprobel zorgt voor het beheer van de kopieerrechten. Dit zijn vergoedingen verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd. Deze vergoeding is van toepassing op kopieermachines, faxen en multifunctionele toestellen. De bijdrage is afhankelijk van de snelheid en de grootte van het toestel.
9.5
Valumat: vanaf 1 januari 2021 is de producent verantwoordelijk voor de afvalstroom die ontstaat uit de verkoop van matrassen. Hierbij zijn wettelijk recyclagedoelstellingen vastgesteld. Om deze doelstellingen te kunnen behalen, wordt er een milieubijdrage berekend per verkocht matras of matrastopper. Met deze bijdrage verwerkt vzw Valumat afgedankte matrassen op duurzame wijze.

Artikel 10 - Garantie

10.1
Paradisio garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Paradisio garandeert de klant natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
10.2
Alle elektrische en elektronische artikelen die Paradisio aanbiedt genieten twee jaar wettelijke garantie, tenzij de fabrikant een langere garantietermijn voorschijft. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
10.3
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
10.4
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Paradisio het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
10.5
Een artikel valt niet onder garantie in de volgende gevallen: Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met de toestemming van Paradisio of de fabrikant zijn verricht. Indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is. Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. Indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Indien de beschadiging is ontstaan door een externe oorzaak (vb. vallen, bliksem, stroomstoring, etc.). Indien er gebruik is gemaakt van niet passende randapparatuur, accessoires of consummables (bijvoorbeeld andere dan voorgeschreven inktcartridges in een printer).
10.6
Een artikel kan worden teruggezonden op kosten van de klant. Paradisio draagt zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd met het defecte product, een kopie van de rekening en het garantiebewijs mee teruggestuurd worden.
10.7
Wanneer na controle van de technische dienst blijkt dat het artikel niet defect is, dan zullen er steeds bestekkosten worden aangerekend.

Artikel 11 - Levering

11.1
De bestelling wordt geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling doorgegeven heeft. De levering zal worden uitgevoerd naar de keuze van de klant zoals hieronder vermeld.
11.2
Wie een bestelling plaatst op de Paradisio webshop, kan de artikelen thuis laten leveren, afhalen in een van onze winkels of desgevallend bij een afhaalpunt van onze transporteur afhalen.
 • Afhalen bij Paradisio

  Wanneer de klant voor deze formule kiest, bespaart de klant op de leveringskosten. Paradisio rekent de klant immers niets extra aan. De klant kan zelf bepalen in welke winkel de klant de bestelling wil afhalen.

 • Levering aan huis

  Indien de bestelling binnen de door de transportdienst vastgelegde grenzen valt, kan Paradisio de artikels ook thuis of op een ander adres laten leveren. Binnen België bedraagt de leveringskost 6 euro per zending. Verzendingen naar Nederland en Luxemburg komen op 10 euro. Bestellingen boven 100 euro worden GRATIS verzonden binnen België, naar Nederland geldt dit voor bestellingen boven 150 euro.

  Gezien de delicate aard en de waarde van slaapkamermeubeltjes en computerartikels worden deze via een gespecialiseerde service verzonden. Deze service valt niet onder de bovenstaande voorwaarden. Om de actuele prijzen en condities te kennen, contacteert de klant de winkel.

  Voor verzendingen naar andere landen zijn de kosten op aanvraag.

  Levering en montage van meubilair of gelijkaardige goederen gebeurt doorgaans door een zelfstandige, externe firma die niet is verbonden met Paradisio of een van haar filialen of verbonden ondernemingen. De levering en montage zijn dan ook geen onderdeel van het verkoopcontract tussen de klant en Paradisio, maar maken deel uit van een contract tussen de klant en de externe partij, die de klant contacteert met betrekking tot de leveringen (desgevallend zonder of met montage).

  Paradisio zal op vraag van de klant, de contactgegevens van de klant doorgeven aan de externe firma ten einde deze firma toe te laten de klant te contacteren om een datum voor levering (al dan niet met montage) af te spreken. De klant, die levering of levering met montage vraagt van meubilair of andere goederen, verklaart zich daarom expliciet akkoord met deze manier van werken en aanvaardt expliciet de algemene voorwaarden van deze externe partij.

  Paradisio kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van, uitlatingen door en/of schade onder welke vorm of van welke aard dan ook veroorzaakt door deze externe partijen.

11.3
Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op het leveringsadres binnen 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshopstock is, wordt het aangeboden op het leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Paradisio informeert de klant over de leveringstermijn in de bestellingsbevestiging.
11.4
Als Paradisio niet tijdig kan leveren, contacteert Paradisio de klant binnen de 6 dagen na de bestelling. Als Paradisio de klant niet tijdig op de hoogte brengt, kan de klant kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt Paradisio de klant uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
11.5
Paradisio kiest enkel en alleen voor verzekerde verzendingen. Het pakket is dus verzekerd van zodra het Paradisio verlaat tot het bij de klant aankomt.
11.6
Paradisio behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de transportkosten te verhogen indien de totale omvang en/of het totale gewicht niet aan de standaard beantwoorden. Met standaard afmeting wordt bedoeld: de omtrek (= 2 x diepte + 2 x hoogte + lengte) mag max. 3 meter bedragen, met langste lengte kleiner dan 1,75 meter. Het maximumgewicht per colli bedraagt 31,50 kg.
11.7
Paradisio behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

Artikel 12 - Verzending

12.1
Voor het verzenden van de artikels van de webshop maakt Paradisio gebruik van de diensten van DPD.
12.2
Door gebruik te maken van de optie om het pakket (of de pakketten) te verzenden verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden die gehanteerd worden door DPD en deze te aanvaarden.
12.3
De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van DPD zijn terug te vinden op https://www.dpd.com/be/nl/algemene-voorwaarden/.
12.4
Indien het pakket zwaarder weegt dan 31,50 kg, de omtrek groter is dan 3 meter of de langste zijde groter is dan 1,75 meter, gelden andere tarieven dan het standaardtarief. Bij de verwerking van de bestelling zal in dat geval een van de medewerkers van Paradisio contact opnemen met de klant vooraleer het pakket op te sturen.

Artikel 13 - Overmacht

13.1
Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Paradisio niet kan worden toegerekend. Dit in het geval van onder meer bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Paradisio, transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer van en naar Paradisio belemmerd wordt.
13.2
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Paradisio opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeekomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

14.1
Paradisio's website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen alle communicatie van Paradisio zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Paradisio, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
14.2
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurcombinatie, etc... niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paradisio.

Artikel 15 - Klachtenregeling en geschillen

15.1
Paradisio hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Als de klant toch suggesties of opmerkingen zou hebben over de diensten van Paradisio, kan de klant Paradisio contacteren via info@paradisio-online.be. Paradisio doet er alles aan om de mail binnen de 2 werkdagen te behandelen.
15.2
Op alle overeenkomsten die Paradisio afsluit met de klanten, ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
15.3
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De klant kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.
15.4
Bij geschillen met grensoverschrijdend karakter kan de klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 16 - Verwerking van persoonsgegevens

16.1
Paradisio gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen en bepaalde Paradisio-websites op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van Paradisio. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie. Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden door onze financiële partners of door Paradisio zelf en worden niet langer bewaard dan nodig om de diensten te verlenen, tenzij u ons vraagt uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.
16.2
Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u Paradisio verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, call-centers of openbare evenementen zoals beurzen of seminaries.
16.3
Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van Paradisio-websites. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.
16.4
Paradisio streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u on line toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van Paradisio zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id's.
16.5
De handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

Artikel 17 - Klantenkaart

17.1
Je persoonlijke klantenkaart wordt op aanvraag aangemaakt in een van onze winkels.
17.2
Je klantenkaart geeft je recht op korting volgens onderstaande tabel.
17.3
Het kortingspercentage wordt bij elke aankoop automatisch berekend op basis van je aankopen van de afgelopen 12 maanden.
17.4
Omzet Korting
minder dan 100 € 0%
tussen 100 € en 500 € 3%
tussen 500 € en 1.500 € 5%
tussen 1.500 € en 4.000 €10%
meer dan 4.000 € 15%
17.5
In onze winkel vind je artikelen met sterprijs terug. Dit zijn onze scherpste prijzen, hierop kunnen we je geen klantenkaartkorting geven.
17.6
Je ontvangt geen klantenkaartkorting op promoties, geschenkcheques, voorschotten en aankopen van geboortelijsten (dit voordeel gaat naar de ouders).
17.7
Heb je een geboortelijst, dan geniet je van een specifiek kortingsysteem. Meer info hierover vind je hier of in de winkel.
17.8
Je klantenkaart is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan derden behoudens familie of dienstverbanden.
17.9
Paradisio behoudt zich het recht de voorwaarden ten allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
17.10
Niet correcte betalingen of diefstal houden automatisch verval in van elke korting.
17.11
Ben je je klantenkaart vergeten? Vraag de kassier(ster) om je kortingstegoed op je kasticket te plaatsen. Hou je kasticket bij en breng het samen met je klantenkaart mee bij je volgende bezoek aan de winkel.
17.12
Deze klantenkaartvoorwaarden zijn geldig vanaf 01/08/2020.

Artikel 18 - Geboortelijsten

18.1
Je kan bij ons steeds artikelen bestellen die niet standaard tot ons assortiment behoren. Aangezien deze artikelen speciaal voor u worden gereserveerd, dienen deze ook daadwerkelijk afgenomen te worden. Hetzelfde geldt voor seizoensgebonden kledij, kinderwagens en babykamertjes.
18.2
Betaalde goederen kunnen worden afgehaald door derden, in dit geval moet de winkel op de hoogte worden gebracht bij elke afhaling.
18.3
Goederen die voor de geboorte worden aangekocht door ouders of familieleden, kunnen niet meer aangeboden worden als keuze op de lijst.
18.4
Op kamers, wandelwagens en artikelen die we op uw aanvraag bestellen, vragen wij steeds een voorschot bij het aanleggen van de lijst. De bestelling wordt geplaatst bij het betalen van dit voorschot (data betaling geldt als startdata wachttijd). Dit voorschot wordt terugbetaald of verrekend aan de kassa (bij het afsluiten van het lijstje) indien dit niet in mindering werd gebracht bij aankoop (door bijvoorbeeld familie of vrienden). Het voorschot geven wij enkel terug aan ouders of mits toelating van de ouders, ook aan derden
18.5
Solden en afprijzingen worden aan de normale prijs op de geboortelijst gezet, de korting wordt dan verrekend in de waardebon.
18.6
Toonzaalmodellen van meubels worden na reservatie maximaal 14 dagen gestockeerd.
18.7
Wanneer er artikelen worden teruggebracht, moet men dit steeds bij het binnenkomen aan de infobalie melden, samen met betalingsbewijs of geboortelijst en dit binnen een termijn van 14 dagen. Speciaal bestelde artikelen of verplicht af te nemen artikelen kunnen niet worden geruild. Heb je iets niet meer nodig en wil je het graag terugbrengen? Dan ontvang je een retourbon ter waarde van het teruggebrachte product - 10 procent van die waarde.
18.8
Van bij aanleg tot afsluiten geboortelijst geeft de klantenkaart een rechtstreekse korting van 10% op aankopen in de winkel en online (niet op sterprijzen, promoties, geschenkcheques, voorschotten en aankopen van geboortelijsten), het is niet nodig om artikelen eerst op de geboortelijst te plaatsen. Deze korting vervalt na het afsluiten van je geboortelijst, je klantenkaartkorting wordt dan gebaseerd op je omzet van de laatste 12 maanden (art. 17 - klantenkaart).
18.9
Het afsluiten van een geboortelijst gebeurt normaal ten laatste 2 maanden na bevaldatum, indien u deze langer wenst open te houden, geen probleem, wel graag een seintje aan onze medewerkers. Er kan ook altijd een lijstje aangelegd worden speciaal voor een babyborrel, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij het aanleggen van een geboortelijst. Paradisio behoudt zich het recht om 5 maanden na bevaldatum de lijst automatisch af te sluiten, in dit geval vervalt ook het recht op de waardebon.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang als eerste alle nieuwtjes!